ಹೆಂಡತಿ

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ,
ಏನು ಚೆಂದ,ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು.
ಈಗೀಗ ಏಕೋ ಏನೋ,
ರುಚಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಳಸಲು ಕಂಪು.-ಮರ್ಮಜ್ನ.

0 comments: